Cântări în cinstea Maicii Domnului

Cuprins
1. O, Măicuţă Sfântă-Fii lacrămilor. 
2. De la margini, o, Apostoli. 
3. O, Măicuţă, dulce Maica mea. 
4. Mergi la Cer. 
5. Preasfântă Născătoare a Domnului.
6. Am venit Măicuţă, să te mai vedem.
7. Lacrimi mari. 
8. La tine vin Măicuţă, la tine vin cu dor. 

 O, MĂICUŢĂ SFÂNTĂ- FII LACRIMILOR: Versuri: 
O, Măicuţă Sfântă
Te rugăm fierbinte,
Să ne-asculţi de-a pururi 
Marea rugăminte

 Refren:
Nu lăsa, Măicuţă, 
Să pierim pe cale, 
Căci noi suntem fiii, 
Lacrimilor tale. 

 Când plângeai sub cruce 
Maică-ndurerată, 
Te-am primit de Mamă, 
Noi şi lumea toată.-R 

Călători pe-o mare, 
Veşnic tulburată, 
Noi ne-am pus în Tine 
Şi nădejdea toată.-R 

 Tu eşti steaua mării 
Şi ajuţi s-o treacă; 
Dintre câţi Te roagă, 
Nimeni nu se-neacă.-R 

 Fă să-ţi batem zilnic 
La miloasa-ţi poartă, 
Câtă vreme-n lume, 
Valuri ne mai poartă.-R 

 Iar când nori şi ceaţă 
Înnegri-vor zarea, 
Vino Tu Măicuţă, 
Să ne-arăţi cărarea.-R 

 Să conduci luntriţa 
Printre stânci şi valuri, 
Să ne scoţi la portul, 
Veşnicilor maluri.-R 

 O, Măicuţă Sfântă, 
Cea mai scumpă floare, 
Fă din fii de lacrimi, 
Dalbe lăcrimioare.-R 

 Să ne duci cu Tine 
Unde calea-Ţi duce, 
Să ne dai în ceruri Fiului Tău dulce.-R  

Şi să-I spui, Măicuţă, 
C-aste floricele, 
Le-au făcut să crească 
Chinurile grele.-R 

Şi sunt ale tale 
Lacrimi de sub cruce; 
Tu le eşti Măicuţă, 
Maica cea mai dulce.-R 

 Inima-i Preasfântă 
Mângâios ne-o strânge; 
Va uita de patimi, 
Mai mult nu va plânge.-R 

Noi, cuprinşi de-o pace 
Fără de hotară, 
Lăuda-te-om veşnic 
Pururea Fecioară.-R


DE LA MARGINI, O APOSTOLI: Versuri: 
Arhanghelul cel mai sfânt 
A venit pe-acest Pământ. 
L-a trimis Cerescul Tată, 
Către Maica Preacurată. 

 Refren: 
Doamne miluieşte( de 6 ori).
 Negreşit să-i dea de ştire, 
Despre sfânta-i Adormire. 
Maica mult s-a bucurat, 
La Golgota a plecat- R. 

 Acolo unde Iisus 
Viaţa pentru noi Şi-a pus, 
Maica Sfântă s-a rugat 
Pentru a-l lumii greu păcat-R. 

 Miluind pe cei sărmani, 
S-a întors la Ghetsimani. 
S-a spălat şi s-a gătit 
Şi pe pat s-a odihnit- R. 

 De la margini, o, Apostoli, 
La Ghetsimani v-adunaţi! 
Şi-al meu trup, zice Fecioara, 
Cu cântări mi-l îngropaţi-R. 

 Sus şi jos se întocmeşte 
Sărbătoare-n jurul meu. 
Şi cu cinste mă primeşte 
Fiul meu şi Dumnezeu- R. 

 Credincioşii se adună, 
Formând cete creştineşti, 
Pe Pământ şi-n Cer răsună 
Armonii Dumnezeieşti-R. 

 O, primeşte dar, Curată, 
Umilitele-mi cereri, 
Şi cu milă la noi ca'tă, 
În necaz şi în dureri-R. 

 Iar noi drept recunoştinţă, 
Îţi cinstim Icoana ta, 
Totdeauna cu credinţă, 
Adormirea-ţi vom cânta-R x2 


O, MĂICUŢĂ, DULCE MAICA MEA! Versuri: 
O, Măicuţă, dulce Maica mea, 
Neîncetat ţie mă voi ruga, 
Ca să mijloceşti la Fiul tău, 
Să îmi ierte tot trecutul rău. 

Sufletul să mi-l facă curat, 
Să nu mai înoate în păcat, 
De cel rău să nu mai fie-nvins, 
Lui Iisus să Îi slujesc aprins. 

 Să păzesc în veci porunca Sa, 
Şi nicicând să nu fac faptă rea. 
Să-l iubesc pe aproapele meu, 
Domnului să mă închin mereu. 

 Acesta este singurul meu dor, 
Să-L urmez pe-al meu Mântuitor, 
Ca şi sus în Cerul cel frumos, 
Pe vecie să fiu cu Hristos. 

 Şi să-I cânt cu îngerii în cor, 
"Slavă, slavă, Sfânt Mântuitor", 
Şi să-ţi cânt şi ţie Maica mea, 
Că ai fost mijlocitoarea/ocrotitoarea mea. 


MERGI LA CER Versuri: 
Mergi la cer si te aşază 
Lângă Fiul tău ceresc 
Si de-acolo priveghează 
Peste cei ce te iubesc. 

De dureri si de primejdii, 
Tu ne scapă orişicând, 
Si in braţele nădejdii 
Tu ne ţine pe pământ. 

După Dumnezeu pe lume, 
Toţi creştinii te iubesc, 
Pe vecie al tău nume 
Ne va fi un scut ceresc. 

Când în faţa ta, Preasfântă 
În genunchi noi ne rugăm, 
Toţi duşmanii se spăimântă 
Când cântări îţi înălţăm. 

 Ca şi ucenicii plângem 
Astăzi Adormirea ta, 
Laolaltă toţi ne strângem 
Cerând ocrotirea ta. 

 Fiului Tău scump si dulce 
Rugătoare pentru noi 
Să fii totdeauna, Maică, 
Şi ne scapă din nevoi. 


PREASFÂNTĂ NĂSCĂTOARE A DOMNULUI HRISTOS Versuri: 
Prea Sfântă Născătoare 
A Domnului Hristos, 
Cu multă bucurie, 
Noi te slăvim frumos. 

Tu eşti o rază dulce 
Eşti un mărgăritar, 
Tu eşti o floare scumpă, 
Tu eşti un mare dar. 

Tu eşti mult mai cinstită 
Decât Heruvimii, 
Şi eşti mult mai mărită 
Decât Serafimii.  

Ca zorii dimineţii, 
Aşa te-ai arătat, 
Si pe Stăpânul vieţii 
In braţe L-ai purtat. 

Ca soarele, ca luna 
Ca stelele cereşti, 
Întocmai si tu, Maică, 
Aşa curată eşti. 

Biserică sfinţită 
Si Rai dumnezeiesc, 
Prea Sfântă Născătoare, 
A Mirelui ceresc. 

Du ruga noastră-n ceruri, 
La Fiul Tău iubit 
Si spune-i, Maică Sfântă 
Că noi mult am greşit. 

Dar roagă-L să ne ierte, 
Aşa cum a iertat 
Pe-atâţia păcătoşi 
În lume cât a stat. 


 AM VENIT MĂICUŢĂ, SĂ TE MAI VEDEM Versuri: 
O, Măicuță sfântă, cu drag am venit 
La tine, Măicuță, într-un loc Sfințit. 

 Refren: 
Am venit, Măicuță, să Te mai vedem, 
Să-ți spunem necazul care-l mai avem. 

Noi cu toți din suflet te rugăm așa 
Scapă-ne, Măicuță, de ispita grea.-R  

Uită-te, Măicuță, din cerul tău sfânt, 
Câte greutăți sunt aici pe pământ.-R 

Crime, omoruri multe și mari întâmplări, Boli, măicuță, multe, fără vindecări.-R 

Tinerețea-i mare, tare-nfloritoare, 
De credință, Maică, nu e iubitoare.-R 

Merg către pierzare, ca neștiutori, 
Și nu-ți cer, măicuță, al tău ajutor.-R 

Ei nu vor să creadă că tu le ești mamă, Mângâierea celor ce cu drag te cheamă.-R 

Însă noi, măicuță, te rugăm așa, 
Nu-i lăsa să piară în durerea grea.-R 

Roagă-te, măicuță, pentru-al tău popor, Care strigă-ntruna pentru ajutor.-R 

Toată bucuria din lume-a pierit 
Și vine deasupra Fiul tău iubit.-R 

Maică Preacurată, roagă-te mereu 
Pentru lumea-ntreagă, pentru neamul tău.R  

ŢIE, MAMĂ-ŢI CER Versuri: 
Lacrimi mari îmi curg pe față, 
Cu păreri de rău 
Supărat-am în viață 
Rău pe Dumnezeu. 

 Refren: 
Ție, Mamă-Ți cer, 
Nu lăsa să pier; 
Du-mă sus la Fiul Tău, 
Și la Dumnezeu. 

Cere-i lui Isus iertare, 
Și lui Dumnezeu, 
Pentru că L-am dat uitării 
Și îmi pare rău.-R 

 Nu-ți întoarce sfânta față, 
Celui ce-a greșit; 
I-ai dat dreptul la viață, 
Fă-l și fericit.-R 

 Dacă drumul vieții mele 
Va fi foarte greu, 
Să-mi întinzi în zile grele, 
Maică, brațul Tău.-R

Când în clipele din urmă 
Domnul ne-a chema, 
Rogu-Te durerea-mi curmă, 
Tu, Măicuța mea.-R

Și mă du, Maică cu Tine, 
Sus la Dumnezeu; 
Milă-Ți fie-atunci de mine 
Că-s copilul Tău.-R x2


LA TINE VIN MĂICUŢĂ, LA TINE VIN CU DOR. Versuri: 
La tine vin, Măicuță, 
La Tine vin, cu dor, 
La sfânta Ta icoană, 
La sfântul Tău izvor. 

Refren:
Dar n-am ce-Ți da, 
Eu, Maică, n-am ce-Ți da 
Numai inima mea! ( de 2 ori).

Ajută-mă, Măicuță, 
Să pot îngenunchia 
La sfânta Ta icoană 
Arată-mi mila Ta! -R 

Căci valurile tulburi 
Asupra-mi năvălesc, 
Ajută-mă, Măicuță, 
Să pot să biruiesc!-R

Iubește-mă cu milă 
Și-ascultă al meu glas: 
Să nu cad de pe Cale 
Chiar când sunt în necaz!-R

Ascultă-mă, Măicuță, 
Cu sufletul întreg 
Și-ntreaga mea viață 
De Tine să mă leg!-R

Când lumea va învinge, 
Cu răni, sufletul meu 
Ridică-mă, mă strânge 
Din nou la sânul Tău!-R

Când răul ne-nconjoară 
Și forțele ne pier, 
Ajută-ne, Fecioară, 
Dă-ne puteri din Cer!- R


Descarcă gratuit cartea de Pricesne ale Maicii Domnului.

Sinaxar

24 septembrie 2020-Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne mântuieşte-ne pe noi!
Versetul zilei:
"Dumnezeu vine din Teman, şi Cel Sfânt din muntele Paran! Sela (oprire) - Slava Lui acoperă cerurile şi tot pământul este plin de slava Lui!"
( Avacum 3:3).

Sprijiniţi blogul Mântuirea!
Distribuiţi activitatea noastră non-profit, articolele şi publicaţiile acestui site, precum şi postările din Comunitatea Ortodoxă Mântuirea la cât mai multe persoane! Ajutaţi-ne să aducem Dreapta Credinţă în inimile cât mai multor oameni!
Adevărul e sub cenzură!
Sfârşitul e aproape!
Le mulţumim celor care ne-au ajutat până acum!

Nu te teme, că Eu sunt cu tine, nu privi cu îngrijorare că Eu sunt Dumnezeul tău. Eu îți dau tărie și te ocrotesc și dreapta Mea cea tare te va sprijini” (Isaia 41:10)

Postări populare de pe acest blog

O lecţie despre curaj

Profeţiile Sfântului Paisie Aghioritul despre Zilele din Urmă, WW3, Sfârşitul lumii.

Ce spune Biblia despre ecumenism? Este Dumnezeu de acord cu ecumenismul?